Sách

1. Tứ diệu đế kinh

3. Chú giải Trung bộ kinh Quyển 1 (Kinh trung bộ 01 – 50)

Chịu trách nhiệm nội dung: Tỳ Kheo Hạnh Tuệ Sudhīro

2. Vô thường khổ não vô ngã

Danh sách tác giả